คุณปลูกสิ่งใดคุณย่อมรู้ดี

สาระน่ารู้ คุณปลูกสิ่งใด คุณย่อมรู้ดี

คาดหวังผลลัพธ์ ต้องรู้จักสิ่งที่คุณปลูก

คุณไม่อาจเฝ้ารอเพียงวันเดียวเพื่อเก็บผล จากต้นมะม่วงที่คุณปลูกไว้เมื่อวาน คุณจะรดน้ำพรวนดินให้ดียังไง ถั่วงอกก็ไม่โตไปกว่าที่มันควรจะเป็น คุณจะคาดหวังความหวาน จากต้นสะเดาได้อย่างไร น้ำผึ้งไม่มีทางทำให้คุณเผ็ดร้อนแน่นอน หลายๆครั้งคนเราคาดหวังสิ่งดีๆ แต่กลับเลือกเพาะบ่มนิสัยที่ตรงข้าม และอาจเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าควรกระทำสิ่งใดเพื่อให้ได้ตามที่หวัง บางคนรู้และเลือกที่จะเพิกเฉยเพราะความสบายสะดวกในแบบที่เป็นมา และเฝ้ารอโชคลาภหล่นใส่ บางคนหวาดกลัวความแตกต่างไม่กล้าเปลี่ยนแปลง เพราะกลัวที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นชิน จุดเริ่มต้น คุณต้องรู้จัก เหตุที่นำไปสู่ผลให้ดีเสียก่อน รู้จักด้วยการเรียนรู้จากคนที่เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว เมื่อรู้จักแล้ว ต้องทำความเข้าใจด้วยการมีประสบการณ์กับเหตุนั้นด้วยตัวเราเอง เพื่อพิสูจน์ว่าผลคืออะไร เป็นอย่างไร ผลอาจแตกต่างกันไปตามแรงแห่งประสบการณ์ด้วยเช่นกัน ระยะเวลาให้ประสบการณ์ที่เข้มข้นกับคุณเสมอ

วันนี้เรามีเว็บ แทงหวยออนไลน์ ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนั่นคือ เว็บรวย หรือ ruay เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยนั่นเอง เว็บดีที่จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้น เปิดรับแทงตลอด 24ชั่วโมง

2 thoughts on “สาระน่ารู้ คุณปลูกสิ่งใด คุณย่อมรู้ดี

 1. Неllo all, guуѕǃ I knоw, mу mеѕѕage mаy be tоо ѕресifіc,
  Βut my siѕtеr fоund nіcе man here аnd thеy married, ѕo how аbоut mе?! 🙂
  I am 24 yеars old, Mаrgаrіtа, frоm Rоmanіa, I knоw Еnglіsh and Germаn lаnguagеѕ alѕо
  Аnd… I havе ѕрecifiс diѕease, nаmеd nymрhоmanіа. Whо knоw what iѕ thіѕ, cаn understаnd mе (better tо sаy іt immеdіately)
  Αh уеs, Ι сook vеry tаѕtу! and I lovе nоt оnly cоok ;))
  Ιm rеаl girl, nоt рroѕtitutе, аnd lookіng fоr seriоus аnd hot relatіonship…
  Аnywау, уоu cаn fіnd mу profіlе here: http://tabresosdiata.tk/user/27749/

Leave a Reply

Your email address will not be published.